Karttjenester

Her finner du blant annet WMS-adresser fra NGU for oppkobling i egne kartinnsyn eller GIS-programvare. Dette er typisk omtalt som karttjenester.

I tillegg kan du her se på mulige bruksområder for våre data og tjenester, du kan se og laste ned produktark og tegnforklaring, og få tilgang til metadata. Om du velger Liste-visning får du vist innholdet på denne siden i tabell.

Du har mulighet til filtrere på fagområde, og du kan også benytte søket for å finne det du eventuelt leter etter. Om du velger Liste-visning får du vist innholdet på denne siden i tabell.

Fagområde Tjeneste Type Beskr. URL Bruksområde Produktark Tegnforklaring Forhåndsvisning Metadata
ATOM Nedlastingtjeneste ATOM DOK-datasett er tilgjengeliggjort som Atom Feed. Det vil si at du som bruker kan abonnere (RSS Subscription) på hvilke datasett som er tilgjengelig på denne måten. 
Hver oppføring av den generelle Atom Feed peker til en ny Atom Feed - med oppføring for filer produsert for de indivuduelle datasettene. NGU produserer flere valgbare filformater, projeksjoner og administrative inndelinger.

Du kan også bruke Kartverkets klient for massiv nedlasting, for å laste ned våre data sammen med data fra andre dataeiere.

">
Berggrunnsgeologi BerggrunnN250 WMS
Berggrunnsgeologi BerggrunnN50 WMS
Maringeologi BWFiskInfoWMS WMS
Geofysikk Geofysikk WMS
Geokjemi Geokjemi WMS
Geologisk mangfold Geologisk arv WMS
Geologisk mangfold Geotreat WMS
Grunnvann Grunnvann (Granada) WMS
Byggeråstoffer Grus og pukk WMS
Mineralressurser Industrimineraler WMS
Berggrunnsgeologi, K... Kartkatalogen WMS
Kvartærgeologi Løsmasser WMS
Kvartærgeologi Løsmassesymboler WMS
Maringeologi Marine bunnsedimenter og sedimentasjonsmiljø WMS
Maringeologi Marine geofarer WMS
Maringeologi Marine grunnkart WMS
Maringeologi Marine landformer WMS
Maringeologi Marine landskap WMS
Maringeologi Marine naturtyper WMS
Maringeologi Marin - geofoto WMS
Geokjemi, Maringeolo... Marin - geokjemi WMS
Kvartærgeologi Marin grense WMS
Geofysikk, Maringeol... MarinLinjerProverWMS WMS
Mineralressurser Metaller WMS
Byggeråstoffer, Mine... Naturstein WMS
Kvartærgeologi Permafrost WMS
Berggrunnsgeologi Radon WMS
Skred SkredUstabileFjellpartiWMS WMS