API og WMS-tjenester

Her finner du blant annet WMS-adresser fra NGU for oppkobling i egne kartinnsyn eller GIS-programvare. Dette er typisk omtalt som karttjenester.

I tillegg kan du her se på mulige bruksområder for våre data og tjenester, du kan se og laste ned produktark og tegnforklaring, og få tilgang til metadata. Om du velger Liste-visning får du vist innholdet på denne siden i tabell.

Du har mulighet til filtrere på fagområde, og du kan også benytte søket for å finne det du eventuelt leter etter. Om du velger Liste-visning får du vist innholdet på denne siden i tabell.

Fagområde Tjeneste Type Beskr. URL Bruksområde Produktark Tegnforklaring Forhåndsvisning Metadata
ATOM Nedlastingstjeneste ATOM
Berggrunnsgeologi BerggrunnOkologiWMS WMS
Berggrunnsgeologi BerggrunnWMS3 WMS
Mineralressurser Borkjerner WMS
Maringeologi BWFiskInfoWMS WMS
Geofysikk Geofysikk WMS
Geokjemi Geokjemi WMS
Geologisk mangfold Geologisk arv WMS
Geologisk mangfold Geotreat WMS
Geologisk mangfold GnisWMS WMS
Grunnvann Grunnvann (Granada) WMS
Byggeråstoffer Grus og pukk WMS
Mineralressurser Industrimineraler WMS
Berggrunnsgeologi, K... Kartkatalogen WMS
Kvartærgeologi Løsmasselinjer WMS
Kvartærgeologi Løsmasser WMS ">
Kvartærgeologi Løsmassesymboler WMS
Maringeologi Marine bunnsedimenter og sedimentasjonsmiljø WMS
Maringeologi Marine geofarer WMS
Maringeologi Marine grunnkart WMS
Maringeologi Marine landformer WMS
Maringeologi Marine landskap WMS
Maringeologi Marine naturtyper WMS
Maringeologi Marin - geofoto WMS
Geokjemi, Maringeolo... Marin - geokjemi WMS
Kvartærgeologi Marin grense og mulighet for marin leire (Kvartærgeologi) WMS
Maringeologi Marin Seismikk og prøver WMS
Mineralressurser Metaller WMS
Maringeologi Modellert havbunnsgeologi WMS
Kvartærgeologi, Urba... Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) WMS
Byggeråstoffer, Mine... Naturstein WMS
Maringeologi OGC API for Features - Testtjeneste REST
Kvartærgeologi Permafrost WMS
Berggrunnsgeologi Radon WMS Geonorge

">
Maringeologi Sannsynlige forekomster av korallrev WMS
Skred Skred Ustabile fjellparti WMS