Kart på nett

Velkommen til NGUs nasjonale geologiske kart! Kartene viser Norges berggrunn, løsmasser, mineralske ressurser og grunnvann. Du kan søke geografisk pr. kommune og pr. geologisk fagområde.
Fagområde Applikasjon Beskr. Lenke Gml. lenke Forhåndsvis Søk Metadata
Berggrunnsgeologi, B... Arealinformasjon
Berggrunnsgeologi, B... Geologien i min kommune
Grunnvann Grunnvannsborehull (Granada)
Grunnvann, Kvartærge... NADAG (Grunnundersøkelser)