Kart på nett

På denne siden finner du i all hovedsak våre innsynsløsninger, men du finner også løsninger som gjør deg i stand til å søke i databasene våre, og lenker til metadata.

På NGU utvikler og vedlikeholder vi mange kartinnsyn som viser våre digitale kart og informasjon om Norges berggrunn, løsmasser, mineralske ressurser, grunnvann og mye mer. Løsningene viser ferdig sammenstilte temakart med bakgrunnskart og annen informasjon.

Du har mulighet til filtrere på fagområde, og du kan også benytte søket for å finne det du eventuelt leter etter. Om du velger Liste-visning får du vist innholdet på denne siden i tabell.

Vi har en egen samleside med en veileder om hva kartproduktene våre kan brukes til og videoer som viser hvordan du bruker karttjenestene. Her vil det komme flere videoer framover. 

 NGUs datapolitikk forklarer hvordan vi gjør informasjonen tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og mye mer. 

Fagområde Applikasjon Beskr. Lenke Gml. lenke Forhåndsvis Søk Metadata
Berggrunnsgeologi, B... Arealinformasjon
Berggrunnsgeologi, B... Geologien i min kommune
Grunnvann Grunnvannsborehull (Granada)
Grunnvann, Kvartærge... NADAG (Grunnundersøkelser)