Kalkstein

Kalkstein dannes ved forsteining av lag med kalkskall og kalkslam på havbunnen. I Norge har vi kalksteinsforekomster på Østlandet.
Kalkstein fra Porsgrunn inneholder fossiler som vitner om et rikt liv i Silurtiden.

På grunn av den Kaledonske fjellkjededannelsen er de fleste kalksteiner i Norge for lengst omdannet til marmor. På Østlandet har imidlertid kalksteinforekomster "overlevd" innenfor det geologer kaller Oslofeltet. Riktig nok ble disse kalksteinene "kokt" da granitt- og larvikittsmelte trengte inn i dem i Permtiden, så litt omdannet er de. Og siden denne omdanningen førte til at Oslofeltets kalksteiner kunne glanspoleres, ble de gjerne markedsført som marmor.

Porsgrunnkalkstein , med alle sine fossiler av sjøliljer og koraller, ble mye benyttet i København fra 1700-tallet.
Porsgrunnkalkstein , med alle sine fossiler av sjøliljer og koraller, ble mye benyttet i København fra 1700-tallet.

Særlig i Porsgrunnområdet, Gjellebekk i Lier og Kommersøya i Oslofjorden har det vært natursteinsdrift på kalkstein. På 1700-tallet gikk det meste av produksjonen til Danmark. Marmorkirken i København er et eksempel på det. En meget spesiell kalkstein nær Porsgrunn inneholder masse fossiler av blant annet koraller. Natursteinsdriften foregikk derfor i et gammelt korallrev fra Silurtiden!

I dag er det ingen kommersiell natursteinsproduksjon på kalkstein i Norge.

Marmorkirken i København ble bygget av "kokt" kalkstein fra Gjellebekk i Lier.
Marmorkirken i København ble bygget av "kokt" kalkstein fra Gjellebekk i Lier.