International Geoscience and Geoparks Programme

UNESCOs International Geoscience and Geoparks Programme (IGGP) fra 2015, omfatter UNESCO Global Geoparks og International Geoscience Program (IGCP).
Geologi og landskap er viktig for en helhetsforståelse av naturen. Bildet er hentet fra Island. Foto: Aleksandra Jurus

Gjennom 40 år har IGCP vært en arena for samarbeid om å utvike og utveksle kunnskap om jorden og geologiske prosesser. Denne kunnskapen har blitt stadig mer relevant for samfunnet. UNESCO Global Geoparks promoterer internasjonale viktige geosteder, som gir mulighet til lokal bærekraftig utvikling. Det nye programmet IGGP vil få stor betydning for geoparker, som er å betrakte som et selvstendig konsept på lik linje med UNESCOs Verdensarvsteder og Biosfære-områder.

Det viser også hvor viktig geologi og landskap er for en helhetsforståelse av naturen.

Programmet er en formalisering av et nettverk av geoparker som ble etablert allerede i 2000 som Europeisk geoparknettverk. Resultatet av samarbeidet er 169 UNESCO globale geoparker i 44 land.

Kontakt koordinator for Norsk komité for geoparker og geoarv - Pål Thjømøe, tlf.: +47 91 78 25 94