InSAR Norge

Jordens overflate er i bevegelse. Bevegelsene kan komme av så mangt. Det kan være endringer i grunnvannet, ustabile fjellpartier, geologiske tektoniske bevegelser, eller de kan komme som følge av bygge- og anleggsarbeid. Ved hjelp av radarmålinger fra satellitter, kalt InSAR (Syntetisk Apertur Radar Interferometri), kan størrelsen på bevegelsene estimeres med en nøyaktighet på få millimeter. Over tid kan man sammenligne radarbilder for å følge med på variasjoner i bevegelsen.

Klikk her for karttjenesten

Norges geologiske undersøkelse (NGU), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og Norsk Romsenter har lansert InSAR Norge, som er en landsomfattende, fritt tilgjengelig og nettbasert karttjeneste for InSAR-data. Tjenesten gjør InSAR-data tilgjengelig for hele Norge. Forskningsinstituttet NORCE er sentrale i utviklingen av teknologien.