InSAR Norge

Jordens overflate er i stadig bevegelse. Ved hjelp av radarmålinger fra satellitter, kalt radarinterferomertri eller InSAR, kan vi kartlegge deformasjon i landskapet, som for eksempel innsynkning i byer og bevegelser i ustabile fjellpartier.

Klikk her for karttjenesten

Norges geologiske undersøkelse (NGU), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norsk Romsenter har lansert InSAR Norge, som er den første landsomfattende og gratis nettbaserte karttjenesten for InSAR-data. Tjenesten vil gjøre InSAR-data tilgjengelig for hele Norge. Forskningsinstituttet Norut har vært sentral i utviklingen av teknologien.

Illustrasjonen viser innsynkning langs Drammenselva.
Med det nye kartinnsynet er det enkelt å zoome inn på et område av interesse og se de prosesserte InSAR-data.

Påmelding til workshop

Fredag 7. februar 2020 arrangerer NGU et heldags arbeidsmøte for sluttbrukere. På formiddagen introduserer vi nye datasett og funksjonalitet. Etter lunsj blir det praktiske demonstrasjoner og mulighet for en-til-en-diskusjoner.

Program:

  • Nye data og funksjonalitet
  • Oppdaterte landsdekkende Sentinel-1-data for perioden 2015-2019
  • Historiske Radarsat-2 data for Vest- og Nord-Norge for perioden 2009-2018
  • Application Programming Interface (API) for direkte tilgang til dataene

Detaljert agenda kommer.

Ved påmelding samtykker du til at NGU kan lagre dine personopplysninger til workshop-en er over. Vennligst registrer deg innen 31. januar.

 
1 Start 2 Complete

Påmeldingen er bindende, og eventuelle avmeldinger må sendes skriftlig. Det er gratis å delta på arbeidsmøtet. Du vil i løpet av få dager få en e-post med bekreftelse på at vi har mottatt påmeldingen.