InSAR Norge

Jordens overflate er i stadig bevegelse. Ved hjelp av radarmålinger fra satellitter, kalt radarinterferomertri eller InSAR, kan vi kartlegge deformasjon i landskapet, som for eksempel innsynkning i byer og bevegelser i ustabile fjellpartier.

Klikk her for karttjenesten

Norges geologiske undersøkelse (NGU), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norsk Romsenter har lansert InSAR Norge, som er den første landsomfattende og gratis nettbaserte karttjenesten for InSAR-data. Tjenesten vil gjøre InSAR-data tilgjengelig for hele Norge. Forskningsinstituttet Norce (tidligere Norut) har vært sentral i utviklingen av teknologien.

Illustrasjonen viser innsynkning langs Drammenselva.
Med det nye kartinnsynet er det enkelt å zoome inn på et område av interesse og se de prosesserte InSAR-data.

Arbeidsmøte avholdt

Fredag 7. februar 2020 arrangerte NGU et heldags arbeidsmøte for sluttbrukere.

Programmet:

  • Nye data og funksjonalitet
  • Oppdaterte landsdekkende Sentinel-1-data for perioden 2015-2019
  • Historiske Radarsat-2 data for Vest- og Nord-Norge for perioden 2009-2018
  • Application Programming Interface (API) for direkte tilgang til dataene