Industrimineraler

Industrimineraler er fellesbetegnelse for ikke-metalliske mineraler og bergarter som har industriell anvendelse på grunn av sine fysiske og kjemiske egenskaper.

Industrimineraler har en enorm spredning i bruksområder i dagens samfunn, og Norge produserer en rekke av dem. 

Noen viktige industrimineral-typer og store forekomster i Norge

Karbonater:

 • Verdal (kalkstein)
 • Brønnøy (kalkstein)
 • Fjelldalsheia (dolomitt og kalkstein)
 • Ofoten (dolomitt og kalkstein)
 • Potrasbukt (dolomitt og kalkstein
 • Raudfjellet (magnesitt)

Feltspat, anortositt og nefelinsyenitt: 

 • Sogn (anortositt) 
 • Stjernøy (nefelinsyenitt)

Grafitt:  

 • Skaland  

Kvarts og kvartsitt:  

 • Gamasfjell (kvartsitt)
 • Kragerø (kvartsitt)
 • Melkfjell (kvartsitt) 
 • Nasafjell (hydrotermal kvarts) 
 • Rana (hydrotermal kvarts) 

Olivin:  

 • Åheim  

Talk: 

 • Bårstad
 • Linnajavrí  

Titanmineraler:  

 • Bjerkreim-Sokndal (ilmenitt) 
 • Engebøfjellet (rutil) 
 • Tellnes (ilmenitt)

Apatitt, vanadium og magnetitt:  

 • Bjerkreim-Sokndal
Lasting av kalkstein, Verdal havn
Lasting av kalkstein, Verdal havn. Foto: Verdalskalk AS