Hotell Augustin

Denne bygningen har ikke blitt funnet verdig til en plass i Arkitekturguiden for Trondheim. Dette til tross for at det er en av de få bygningene i Trondheim som er bygget av byens egen stein – trondhjemitt.
Hotell Augustins fasade mot Kongens gate.
Adresse: Kongensgate 26
Arkitekt(er): Morten Anker Bachke
Byggeår/periode: 1915
 

Hotellets websider blir redningen. Her kan vi lese at bygget er oppført i 1915 etter donasjon fra en av byens nyrike norskamerikanere, og at det den gang het Grand Hotell. Siden ble det Misjonshotell, og under krigen Gestapos hovedkvarter. En broket historie med andre ord. Men vi skal altså konsentrere oss om trondhjemitten, denne hvite bergarten som har satt byen på det geologiske verdenskartet. Noen vil kalle den hvit granitt. Vi geologer, derimot, rister på hodet over slik slurvete omgang med termene og påpeker at den er bare nesten granitt, nærmere bestemt en tonalitt, som har en litt annen fordeling av feltspatmineraler enn ”ekte” granitt. Og siden tonalittene fra Trondheim og omegn er ekstra lyse og har en enda mer spesiell sammensetning enn tonalitter flest, fant en av våre store geologer, Viktor M. Goldschmidt, på å gi den navn etter byen ved Nidelva. Trondhjemitten i fasaden kommer temmelig sikkert fra Tolstad på Støren, der den har lagt i 430 millioner år siden magmaet den er dannet fra størknet. Det er masse av ornamentikk i bygningsfasaden, og som våre eksempler viser er det noe amatøraktig over det. Som kanskje er årsaken til at arkitekturguiden så en annen vei. 

En serie med relieffer fra fasaden mot Prinsens gate, som forestiller – ja, hva??
Fugl, fisk og vikingeskip i stein under vinduene.