Gudbrandsjuvet i gneis

Bli med til Fjord kommune på Sunnmøre, og til juvet som er oppkalt etter bruderøveren Gudbrand…
Gudbrandsjuvet er formet i gneis, skapt dypt nede i jordskorpen. Foto: Sigrid Elvenes

Gudbrandsjuvet er et fem meter bredt og 20-25 meter dypt gjel - skåret i gneis - som elva Valldøla presser seg gjennom. Denne lille perlen ved fylkesveg 63 mellom Valldal og Trollstigen er godt tilrettelagt med stier, utsiktspunkter og en moderne kafe.

Den vassrike elva renner mellom kløfter og sprekker i fjellet, før den renner under ei bru og stuper videre nedover dalen. Foto: Sigrid Elvenes

Møre og Romsdal er dominert av gneis fra prekambrium, fra vår urtid. Vi er inne i det norske grunnfjellet. Gudbrandsjuvet er formet i gneis, skapt dypt nede i jordskorpen, og flere steder kan vi se flotte former i steinene, etter masse knaing av fjellet for flerfoldige hundre millioner år siden.

Likevel; få stopper ved Gudbrandsjuvet for å se gneis. Alle skal se selve juvet. Den vassrike elva renner mellom kløfter og sprekker i fjellet, før den renner under ei bru og stuper videre nedover dalen. Vannspillet er en attraksjon, og det er bygget plattformer og broer i en blanding av glass og jern. Alle vil se ned i den trange sprekken og se vannet fosse forbi. Da får de også øye på jettegryter og andre former som vannet har skapt.

Juvet skyldes elvas eroderende kraft og er blitt til gjennom tusener av år, etter at isen smeltet tilbake for drøyt 10 000 år siden.

Etter et sagn på 1500-talet er juvet oppkalt etter Gudbrand som stakk av med ei brud, og som reddet seg fra forfølgerne ved å hoppe over juvet der det er aller smalest. Gudbrand ble lyst fredløs og levde resten av livet i ei steinhytte i en av sidedalene ovenfor Gudbrandsjuvet…