Gruvehistorie på Nyplassen

I dag ser vi på en rest av gammel gruvehistorie i Orkland kommune i Trøndelag.
Nyplassen ligger ved elva Trivja i Orkland kommune. Foto: Morten Smelror

Navnet Nyplassen brukes om stedet der Grutsæter smeltehytte lå. Smeltehytta ble bygd i 1660-årene i tilknytning til Løkken Kobberverk.

Grutsæter smelthytte hadde fire smeltovner, to for skjærstein og to for sortkobbersmelting. I tillegg fantes en garovn med to herder for raffinering av kobberet.

Et helt lite samfunn vokste opp rundt smeltehytta, der arbeiderne bygde små hus, ja til og med ei kirke. En kultursti starter fra stedet der smeltehytta lå, og det er satt opp informasjonstavler langs stien som forteller om virksomheten på Nyplassen.

Du finner fram ved å ta av fra fylkesveg 700 og inn på Sæterdalsvegen et par kilometer sør for Løkken Verk. Følg vegen østover i cirka tre kilometer. (Kilde: kulturarv.no)