Grunnstoff-bussen

For å feire at periodesystemet blir 150 år i 2019, har NTNU, NGU og Vitensenteret i Trondheim gått sammen om prosjektet Stjernestøv - Kjemi i farta. Det er et omreisende prosjekt for å formidle kunnskap om grunnstoffene og periodesystemet, hvor vi reiser rundt til noen skoler i Trøndelag med "grunnstoff-bussen". Her finner du brosjyren og plakatene som blir delt ut.

 

 

Plakater av Grunnstoff-bussen

Bilde fra en av plakatene. Klikk på bildet for å vise plakatene og få muligheten til å laste de ned.