Geologisk mangfold

Geologisk mangfold er variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og prosessene som skaper dem. God forståelse av det geologiske mangfoldet vil gjøre oss i bedre stand til å forvalte natur og miljø på en god måte, i tillegg til at det kan øke verdien av naturopplevelser.

Et geologisk kart viser oss hvordan berggrunn og løsmasser varierer i sammensetning. Geologien er altså en viktig kilde til variasjon i naturen. Landformer kan beskrives som resultat av variasjon i berggrunnen og erosjon. Det biologiske mangfoldet avhenger av næringsstoffer i berggrunnen, kalk, kalium, magnesium, fosfor og tungmetaller. På flyfoto kan vi se hvordan flora følger geologiske strukturer. Kalkrike bergarter gir frodigere og mer mangfoldig flora enn kvartsrike. Derfor kan geologiske kart gi oss viktig informasjon om hva vi kan forvente av biologisk mangfold.

Geologisk mangfold er også vår geologiske arv, steder som formidler geologi som vitenskap eller grunnlag for biosfæren og menneskets utvikling og kultur. En forsteinet morene som er 600 millioner år gammel vitner om en fordums istid. Lag med fossiler i berget forteller oss om det biologiske mangfoldet for hundrevis av millioner år siden, bilder av evolusjonens stadier og muligheten til å studere for lengst utdødde livsformer. I mange deler av Norge kan vi studere tidligere tiders vulkaner, rester av havbunn i hav som for lengst er lukket, og røttene av fjellkjeder som for lengst er tæret ned av erosjonen. Geologien gir oss også svar på hvordan landet så ut da de første menneskene bosatte seg her, og om hvor mange istider og klimaendringer vi har vært igjennom de siste tre millioner år.

Svaret på mange slike gåter kan studeres på steder i norsk natur. Noen av disse er av stor betydning for internasjonal forskning, milepæler i forståelsen av geologi som vitenskap og jordas utvikling. Andre kan være en usedvanlig vakker framstilling av en geologisk prosess, og atter andre gjør kveldsturen i nærområdet ekstra spennende ved å fortelle en liten geologisk historie. Noen steder kan det geologiske mangfoldet gi merverdi til naturbasert turisme.

NGU ønsker at flere enn geologer skal kunne glede seg over vårt rike geologiske mangfold og arv, og satser derfor på å dokumentere, ivareta og formidle Norges geologiske mangfold.