Geologi i hverdagen

Først av alt er geologien. Geologi handler om ressurser og risiko, om naturmangfold, infrastruktur og samfunnsutvikling.

Se for deg 150 store lastebiler fullastet med sand, grus og pukk. Det er så mye hver eneste innbygger i Norge bruker i løpet av livet av disse produktene.

Sand, grus og pukk brukes mest til å lage betong, for eksempel til husbygging, og til å lage veger. Men vi omgir oss med stein på mange andre måter også, både til hverdags og fest. Mineraler finnes i «alle» produkter vi omgir oss med; mobiltelefoner, PC-er, ledninger, vindmøller, biler, sminke, maling, papir og batterier. Du kan for eksempel ikke dekke et festbord med tallerkener, glass, skåler og servietter uten at det er innslag av "gråstein" i gjenstandene. Samtidig har vi store grunnvannsforekomster skjult i undergrunnen.

Geologi i hverdagen er ikke bare et spørsmål om ressurser; det handler også om fare og risiko knyttet til steinsprang, radon, jordskred, kvikkleire, fjellskred og jordskjelv.

Geologi er et detektivarbeid. Geologi er å forstå fortidas klimaendringer for å kunne si noe om framtida. Kartlegging av miljøet kan dokumentere forurensning.

Samtidig: Landskapet vårt har en unik historie som omfatter tapte oseaner, kontinenter i bevegelse, vulkaner og isbreer. Gode historier om natur, kultur og hvordan landskapet ble til, inngår i mange opplevelsesturer.

Vi ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) er med på å skape verdier og gjøre samfunnet tryggere. Vi skal framskaffe, tilrettelegge og formidle geologisk kunnskap som samfunnet trenger. Vår kunnskap gjør andre i stand til å ta gode valg til beste for fellesskapet.