Geofysiske tolkninger

Behovet for nye geofysiske høykvalitetsdata er avgjørende for leting etter både mineralressurser, og olje og gass.

Bedre oppløsning på flymagnetiske og gravimatriske data betyr at de lett kan brukes for funn og detaljert kartlegging av forkastninger, sprekkesystemer, magmatiske intrusjoner, saltstrukturer og andre sedimentære sekvenser. I tillegg bidra geofysiske data til bedre å definere dypde til grunnfjell, alder, struktur og litologi.

NGUs geofysikklag er støttet av avansert og integrert kommersiell programvare for bildebehandling av geofysiske data, kartproduksjon, 2D/3D-modellering, integrert GIS og seismisk tolkning. Varmeproduksjonsdata i skorpemodeller gjør oss i tillegg i stand til å anslå temperaturer i undergrunnen.

Relaterte prosjekter

MINS
Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet.
MINN
Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord.