Geofysikk

Geofysikk er studiet av jordens fysiske egenskaper og de fysiske prosesser som jorden påvirkes av.

Geofysiske undersøkelser gir kunnskap om jordkloden og informasjon om naturressurser og miljøforhold. Innen regional geofysikk utfører NGU kartlegging og tolkning av jordens magnetfelt, tyngdefelt, varmestrøm, radioaktiv stråling og elektrisk ledningsevne. 

Dette arbeidet innebærer både flatedekkende datainnsamling og detaljerte studier av bergartenes fysiske egenskaper. I de senere år er beregning og modellering av varmestrøm i jordskorpa blitt en betydelig del av NGUs geofysiske aktiviteter.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet: Spørsmål og svar om situasjonen i Ukraina