For geofaglærere

På denne siden legger vi ut informasjon som er relevant for lærere i geofag i videregående skole.
Trond Slagstad (til høyre) underviser på ekskursjon i Bymarka i Trondheim.

NGU-presentasjoner fra Realfagskonferansen i Trondheim 3. mai 2016

NGU har arrangert flere seminarer for lærere de siste årene.

Fagseminar 16. februar 2016

Fagseminar 27. oktober 2015

Fagseminar 20. oktober 2015

Fagseminar 28. september 2015

Fagseminar 14. april 2015

Fagseminar 24. mars 2015

     - Løsmasseskred ved Lena Rubensdotter, NGU
     - Fjellskred ved Gro Sandøy, NGU
     - Fjellskredovervåking ved Lars Harald Blikra, NVE

Geologi for skolen - i Sverige

Sveriges geologiske undersøkelse (SGU) har lansert en digital skolsatsning for både ungdomsskolen og videregående skole om samspillet mellom geologi, naturressurser, bærekraft og samfunnsplanlegging. Her kan du lese mer om satsingen.