Gammel gneis i Oslo

Akershusklippen i Oslo er en rygg av eldgamle prekambriske, krystalline bergarter, som gneis og amfibolitt.
Gneis og amfibolitt i Akershusklippen.

Omkring klippen ligger det yngre avsatte bergarter fra det geologene kaller kambrium og ordovicium tid, cirka 500 millioner år gamle.  

Utover langs Akershus-stranda er det fine fjellvegger med stripet båndgneis, opprinnelig en magmatisk intrusjon og svarte amfibolittganger, omdannet basalt eller lava.

Her, litt sør for Roosevelt-statuen, kan vi se kontakten mellom grunnfjellet og de første mellomkambriske sedimentene. Disse lagene, omtrent en meter tykke til sammen, ble avsatt i strandsonen oppå det harde fjellet ettersom havet steg. Nederst er det avsatt et tynt lag konglomerat, sammenkittet grus, og deretter, avsatt på noe dypere vann, et tykkere lag med gulaktig sandstein.

Over der igjen følger svart alunskifer, som er skjult av festningsmuren.

Vi ser tydelig at de prekambriske bergartene står skrått, de ble foldet for over én milliard år siden! De kambriske lagene, som er noe over 500 millioner år gamle, ligger flatt oppå.

Gneis nederst og kambrisk basalkonglomerat og sandstein øverst.