Forskingstorget om gull, glitter og konfliktar

På Forskingstorget i Trondheim 1. og 2. oktober 2021 satte NGU gull, glitter og konfliktar på dagsordenen. Her er noko av materialet vi synte fram, snakka om og laga aktivitetar rundt.
Det finst gull òg i Noreg, men førekomstane er ikkje drivverdige.