Forretningsbanken

Forretningsbanken er trolig best kjent i Trondheim som restaurant- og dansehuset Bajazzo, og det var nok mange som fant hverandre innenfor den massive råkoppfasaden.
Forretningsbanken, nå Fokus Bank, har igjen funnet sine røtter etter en lang periode som dansebule.

Adresse: Søndre gate 15
Arkitekt: Johan Osness
Byggeår/periode: 1906-15

Råkopp brukes om grovhuggete kvadersteiner med konveks visflate, og i dette tilfellet kan vi snakke om en temmelig ekstrem utgave av denne stilen. Men la deg ikke lure; dette er juks fra ende til annen. Steinen er kun kledning på en betongstruktur.

Bergarten er kalkspatmarmor, og hvis vi gjetter riktig kommer den fra Steinkjer-traktene i Nord-Trøndelag. Her lukter det Nidarosdomens restaureringsarbeider lang vei. Disse marmorbruddene ble gjenåpnet på slutten av 1800-tallet nettopp for restaureringsformål, etter at de hadde ligget brakk siden middelalderen.

En svart skorpe av gips vitner om sur byluft på 1950- og 1960-tallet.

Samme odør merker vi på steinen som er brukt i gesimsene og rundt hovedinngangen. Dette er en kleberstein, nærmere bestemt fra Bjørnå syd for Mosjøen, som ble drevet av restaureringsarbeidene.

Vi merker oss også at deler av fasaden er svart. Dette skyldes marmorens reaksjon med svovelsur byluft, slik at det blir dannet et gipsbelegg utenpå steinen. Kalsiumkarbonat (som er hovedingrediensen i marmoren) løses i svak syre, vi tilsetter litt svovel, og vips så får vi kalsiumsulfat – altså gips. Vi tipper dette i hovedsak skjedde på 1950-tallet, som var ”topp-perioden” for sur atmosfære i Trondheim. I dag er byluften renere (tro det den som kan) og prosessen er stoppet opp

En svart skorpe av gips vitner om sur byluft på 1950- og 1960-tallet.
Til venstre: Hvit marmor råkopp og gesimser i grønnlig kleberstein er hovedtrekkene i bygningens geologi. Til høyre: Ekstrem råkopp i hvit marmor preger bygningen. Ansiktet øverst er i kleberstein fra Bjørnå.
il venstre: Hvit marmor råkopp og gesimser i grønnlig kleberstein er hovedtrekkene i bygningens geologi. Til høyre: Ekstrem råkopp i hvit marmor preger bygningen. Ansiktet øverst er i kleberstein fra Bjørnå.