Forenklede geologiske kart og quiz

NGU har utarbeidet forenklede geologiske kart til bruk i undervisning. Alle kartene viser Trondheim og er utarbeidet til Forskningstorget i Trondheim, 2016. Klikk på bildene for å få kartene større og en mulighet for å laste de ned. Vi har også en quiz om kartene nederst.

 

Berggrunnskartet

Løsmassekartet

Grus og pukk

Magnetisk kart

Marin grense

Havnivået for 12.000 år siden

Radonkartet

 Se mer detaljerte kart i NGUs kartinnsyn.

Quiz - Hva kan du lese i kartene?

Bilde viser et lite utdrag av quizen. Klikk på bildet for å kunne lagre eller printe ut hele quizen. 

Under er alle spørsmålene i quizen. 

1. Se på berggrunnskartet "Hvilke stein finner du i Trondheim”.Sammenlign fargene i kartet med fargene i tegnforklaringen.

  • Hva slags type stein er det mest av i Trondheim?

Finn området der du bor på det samme kartet.

  • Hva slags type stein er det der du bor?

2. Se på kartet for marin grense "Hvor høyt sto havet i Trondheim etter siste istid”.

  • Se om du finner Nidarosdomen (domkirka). Lå den over eller under havoverflata etter den siste istiden?
  • Ligger Nidarosdomen over eller under havoverflaten (marin grense) i dag?

3. Se på løsmassekartet "Hvor kommer sand, grus og leire fra?”.

  • Hva betyr den blå fargen på kartet?
  • Er det mye av dette i Trondheim?

4. Se på kartet for grus og pukkforekomster "Hvor finner vi grus og pukk i Trondheim?”.

  • Hva i all verden er pukk?
  • Hva bruker vi grus og pukk til?

5. Se på radon aktsomhetskart "Har vi radioaktive områder i Trondheim"

  • Hva er radon?
  • Kommer radon inn i hus fra lufta eller fra bakken?