Forenklede geologiske kart

NGU har utarbeidet forenklede geologiske kart til bruk i undervisning.
Tillerområdet i Trondheim kommune har vært utsatt for flere kvikkleireskred. Skredgropene kan du blant annet finne igjen på det forenklede løsmassekartet.

Kartene, som du kan se under her - og som er lenket opp som .pdf-filer i menyen til høyre, omfatter Trondheim. De geologiske kartene ble utarbeidet til Forskningstorget i Trondheim i 2016. Detaljerte kart og utførlig tegnforklaring finnes for øvrig i NGUs kartinnsyn. Klikk på bildene for stor versjon.

Berggrunnskartet

Løsmassekartet

Grus og pukk

Magnetisk kart

Marin grense

Radonkartet