Folkets hus

Folkets Hus sto ferdig rett etter krigen, etter tegninger av Jacob Holmgren. Tegningene var ferdige i 1925, men på grunn av vanskelige tider ble ikke byggingen satt i gang før i 1939.
Folkets hus sett fra Olav Tryggvassons gate.

Adresse: Olav Tryggvassons gate 5

Allerede fra starten av var det kino i bygningen, og i dag huser den ett av byens to store kinokomplekser - Nova. I tillegg finner vi finansfirmaet Terra her. Så kanskje vi bør kalle bygningen Terra Nova, Det Nye Landet av finans og underholdning som avløste arbeiderbevegelsens samlingssted? Men ikke helt; LO holder fremdeles til i femte etasje. Det er ikke mye stein i denne bygningen. Men til gjengjeld er det lille som er en sjeldenhet i norsk arkitektur. Sokkelen er kledd med plater av en mørk bergart med store, skinnende krystaller. Det er en omvandlet peridotitt, en mørk, jern-magnesiumrik størkningsbergart. Den stammer fra Solvåg nord for Bodø. Det var firmaet Ankerske Marmorforretning som drev dette lille steinbruddet helt i vannkanten. På grunn av de skinnende pyroksenkrystallene ble steinen markedsført som ”labrador” for å skape assosiasjoner med larvikitt. Solvåg-steinen var fin å hugge, og ble brukt til skulptur i Nidarosdomen under restaureringen. Adam og Eva på Vestfronten er faktisk laget av Solvåg-stein.

Detalj av fasadeplate som viser de skinnende krystallene.
Adam og Eva (innringet) av Solvåg-peridotitt i Nidarosdomens Vestfront.