Energimineraler

Energimineraler er naturlige geologiske råstoffer som kan omdannes til energi, og omfatter både fossile brensler som kull, råolje og naturgass og mineraler som er råstoffer til kjernefysisk energi.

Ca 95% av Norges kraftproduksjon kommer fra vannkraft (2018), men på verdensbasis er dette bare en dråpe i havet. I 2017 kom bare 16 % av verdens totale energiproduksjon fra vannkraft, mens hele 75 % kom fra energimineraler. De fossile brenslene dominerer stort med kull og naturgass som de fremste energikildene ifølge International Energy Agency.

Oppredningsverket i Svea, Svalbard. Foto: Olav Grave, AF
Oppredningsverket i Svea, Svalbard. Foto: Olav Grave, AF

Datasett fra kartlegging av uran-forekomster i Norge i perioden 1950-1986 har  vært viktig for kartlegging av risiko for helse og miljø, blant annet for kartlegging av radioaktivt nedfall etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. I dag måler NGU systematisk den naturlige radioaktive strålingen fra berggrunnen og bruker dataene som signatur for ulike bergartstyper, forekomsttyper og områder som har forhøyet risiko for radon-gass.