Ekstensometer

Et ekstensometer brukes for å måle åpningen av sprekker i ustabile fjellparti ved å måle avstanden mellom faste målebolter installert på begge sider av sprekkene.
Ekstensometer for å måle åpningen av en sprekk (Foto: T. Oppikofer, NGU)

Et ekstensometer (eller ekstensjonsmålebånd) er et kompakt, bærbart og enkelt verktøy for å måle avstanden. Dette utføres med å montere fast permanente øyebolter på bergoverflate og måle avstanden mellom boltepar. Gjentatte målinger over tid vil gi resultater om det er forflytninger mellom boltene. Typisk bruk av ekstensometeren er å måle bredden av åpningen på tvers av baksprekker, eller interne sprekker i et ustabilt fjellparti, ved å feste en øyebolt på hver side av sprekken.

NGU bruker et digitalt ekstensometer som omfatter et 20 m lang rustfritt stålmålebånd med jevnt presist fordelte hull. Målebåndet spoles opp på en spole som også inneholder en strammeinnretning med en optisk indikator for strekkspenningen i målebåndet. Distansemålingen avleses digitalt. NGU sin ekstensometer har en nøyaktighet på målingene på 0,01 mm og en repeterbarhet på 0,1 mm. Egne repeterbarhetstester viser en standardavvik mellom 0,04 og 0,19 mm.