Digital fotogrammetri

NGU benytter i stor grad fjernmålingsanalyser innen skredkartlegging. Ved bruk av digital fotogrammetri er det mulig i høyere detalj å identifisere, karakterisere og overvåke store områder.
Eksempel på 3D-modell (terrengmodell) som ble produsert ved hjelp av fotogrammetri basert på flybilder. Bilde er fra Gamanjunni 3 i Manndalen (Troms).

I dag eksiterer flere teknikker for fjernmåling som er allment akseptert innen fagmiljøet for skredanalyser, blant annet bakkebasert laserskanning, satellittbasert radarinterferometrisk (InSAR) og fotogrammetri.  

Fotogrammetri benytter fotografiske bilder for å danne en geometrisk rekonstruksjon av et objekt i 3D. Dette utføres ved at et punkt på et objekt blir rekonstruert ved at punktet avskjæres fra minst to retninger (baseres på to fotografier fra ulike posisjoner).  Denne metoden er basert på bilder fra passive sensorer, som betyr at sensoren (fotokameraet) bare registrerer refleksjoner av en naturlig energikilde (sollys).

NGU benytter fotogrammetri ved bruk av flybilder, satellittbilder og bilder tatt fra bakken. Vanlig bruk av denne metoden er å identifisere morfologiske strukturer av deformasjon (f.eks. baksprekker, sprekker og innsynkning av topografien). I tillegg kan fotogrammetri benyttes for overvåkning ved å analyse flybilder eller satellitt bilder fra ulik tidsperioder.  Fotogrammetri med bilder tatt fra bakken har en høyere oppløsning, og kan blant annet benyttet for å undersøke og karakterisere strukturer i fjelloverflaten.