- Dette nye og oppdaterte berggrunnskartet vil være til stor hjelp for oss

Fire studenter fra Bergrunns-og ressursgeologi ved NTNU forteller hvordan NGUs nye berggrunnskart hjelper dem i hverdagen. Stian Wannebo som er prosjektleder for Talentsenter i realfag ved Vitensenteret forteller hva han kunne tenkt seg å bruke kartet til.