Den gamle brannstasjonen

Hovedbrannstasjonen er en modernistisk bygning med litt nyklassiske trekk, som det heter i arkitekturguiden.
Den gamle hovedbrannstasjonen sett fra Søndre gate

Adresse: Kongens gate 2
Arkitekt(er): Axel Guldahl Jr. og Håkon Høye 
Byggeår/periode: 1953

Modernismen er ikke kjent for fargeglade steintyper. Hvis det ble benyttet stein, var det gjerne som plater i kombinasjon med betong og andre materialer, og arkitektene hadde tydeligvis en forkjærlighet for sorte, hvite og grålige bergarter.

Stein og betong

I den gamle hovedbrannstasjonen er stein brukt i sokkelpartiet og rundt vinduer og dører, mens resten av fasaden er betongplater. Bergarten som her er brukt er en gneis fra Østfold, som karakteriseres av et sterkt mønstret ”marmorert” utseende.

Gneisen er av en undertype som kalles migmatitt, det vil si at bergarten har vært nede på så stort dyp i jordskorpa at den har begynt å smelte, og vi får et nettverk av lyse årer på en mørkere bakgrunn. 

Vulkansk aktivitet

Opprinnelig (før den ble til gneis!) er bergarten trolig av vulkansk opprinnelse, dannet i vulkanutbrudd for rundt en og en halv milliard år siden. Vi vet ikke eksakt hvilket brudd denne er fra, men det er ikke usannsynlig at den kommer fra Hvaler-traktene.

Hovedinngangen med søyler av Østfoldgneis.
Hovedinngangen med søyler av Østfoldgneis.
På nært hold ser vi gneisens sterke mønster av lyse og mørke bånd. Førstnevnte er rik på mineralene kvarts og feltspat, mens de mørke båndene fører mye svart glimmer og hornblende.
På nært hold ser vi gneisens sterke mønster av lyse og mørke bånd. Førstnevnte er rik på mineralene kvarts og feltspat, mens de mørke båndene fører mye svart glimmer og hornblende.