Datasett og nedlasting

Datasett er grunnsteinen for våre karttjenester og kartinnsyn.

Om du for eksempel skal utføre en risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), en konsekvensutredning (KU), rullere kommunueplan eller legge til geologiske data i din egen kartprogramvare, så er det våre datasett du er interessert i å laste ned og det kan du gjøre her.

Om du ønsker å få en oversikt over alle våre dataset som er tilgjengelig for nedlasting, så kan du bruke vår nedlastingsportal

Er du interessert i å laste ned ferdigprosesserte datafiler, kan du abonnere på vår Atom nedlastingttjeneste

Du kan også bruke Kartverkets klient for massiv nedlasting for å laste ned våre data sammen med data fra andre dataeiere.

For å finne produktark, produktspesifikasjon og symboliseringinformasjon (pdf og lyr), se i folderen «Vedlegg» i nedlastede data.

Fagområde Dataset Beskr. Bruksområde Last ned Søk Registrer Produktark Kartkatalog Tegnforklaring Bestill kart Prod spek Metadata
Maringeologi Bunnsedimenter (dannelse), N100 regionalt
Maringeologi Bunnsedimenter (dannelse), N750 Oversikt
Maringeologi Bunnsedimenter (kornstørrelse), N100 regionalt
Maringeologi Bunnsedimenter (kornstørrelse), N25 detaljert
Maringeologi Bunnsedimenter (kornstørrelse), N750 oversikt
Maringeologi Bunntyper fra sjømåling
Berggrunnsgeologi, B... Litteraturdatabase
Maringeologi Marin - ankringsforhold
Maringeologi Marine landskap
Maringeologi Marine sedimentasjonsmiljø
Maringeologi Marin - gravbarhet
Maringeologi Marin -Landformer på havbunnen