Datasett og nedlasting

Datasett er grunnlaget for våre karttjenester og kartinnsyn. Om du for eksempel skal utføre risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), en konsekvensutredning (KU), rullere kommuneplan eller legge til geologiske data i din egen kartprogramvare, så er det våre datasett du er interessert i å laste ned. Det kan du gjøre her.
  • Om du ønsker å få en oversikt over alle våre datasett som er tilgjengelig for nedlasting, så kan du bruke vår nedlastingsportal.
  • Om du vil ha landsekkende datasett, og ikke fylker/kommuner/polygoner, så bruk enten Geonorge.no eller vår Atom feed
  • Er du interessert i å laste ned ferdigprosesserte datafiler, kan du abonnere på vår Atom nedlastingttjeneste.
  • Du kan også bruke Kartverkets klient for massiv nedlasting for å laste ned våre data sammen med data fra andre dataeiere.
  • For å finne produktark, produktspesifikasjon og symboliseringinformasjon (pdf og lyr), se i folderen «Vedlegg» i nedlastede data.

NGUs data er i utgangspunktet gratis, både å laste ned og å bruke. Begrensninger på bruk og videredistribusjon er klausulert under Norsk Lisens for Offentlige Data (NLOD). Lenken ligger i høyremargen. Dersom du har behov for å få tilrettelagt data på en annen måte enn det vi tilbyr med selvbetjening, påløper det en liten utgift for selve tilretteleggingen. Data er fortsatt gratis.

Fagområde Dataset Beskr. Bruksområde Last ned Søk Registrer Produktark Kartkatalog Tegnforklaring Bestill kart Prod spek Metadata
Maringeologi Bunnsedimenter dannelse - detaljert
Maringeologi Bunnsedimenter (dannelse), N100 regionalt
Maringeologi Bunnsedimenter (dannelse), N750 Oversikt
Maringeologi Bunnsedimenter (kornstørrelse), N100 regionalt
Maringeologi Bunnsedimenter (kornstørrelse), N25 detaljert
Maringeologi Bunnsedimenter (kornstørrelse), N750 oversikt
Maringeologi Bunntyper fra sjømåling
Maringeologi Grunn gass
Berggrunnsgeologi, B... Litteraturdatabase
Maringeologi Marin - ankringsforhold
Maringeologi Marine landskap
Maringeologi Marine sedimentasjonsmiljø (detaljert)
Maringeologi Marine sedimentasjonsmiljø (regional)
Maringeologi Marin - gravbarhet
Maringeologi Marin -Landformer på havbunnen