Databasen og kartinnsynet

Selve databasen NADAG kan man kalle NADAG Geoteknikk. Databasemodellen er basert på en datastruktur beskrevet i SOSI-standardene for Geovitenskapelige undersøkelser og Geotekniske undersøkelser.
Oppbyggingen av NADAG er basert på SOSI-standarden for geotekniske undersøkelser (GU). GU er ”prosjektområdet” som inneholder geotekniske borehull (GB). I hvert borehull er det brukt en eller flere geotekniske borehullsundersøkelser (GBU).

Beskrivelsen av selve databasen og datamodellen finner du i Produktarket.

I kartinnsynet til NADAG vises derimot data fra en rekke ulike databaser og/eller tjenester, og på denne måten blir NADAG en felles innsynsløsning til flere typer grunnundersøkelser. Tilgjengeligheten til data i kartinnsynet varierer, noen datasett kan man få oppslag mot («klikke på»), mens andre fungerer mer som en bakgrunn. Vi arbeider mot å få oppslag på flere av kartlagene, men om du finner et kartlag du ikke kan «klikke på», anbefaler vi deg å gå til primærtjenesten for dette kartlaget.

NADAG har to innsynsløsninger. Den første er den mobile versjonen. Denne fungerer på lignende måte som andre kartinnsyn fra NGU, og er tilpasset bruk på mobil/nettbrett. Fra menyen på høyre side kan man så gå til NADAG fullversjon, og man beholder kartutsnittet man har zoomet til. Det er litt ulike verktøy i de to innsynsløsningene, se mer om dette her.

Dekningsgraden til geotekniske data i NADAG varierer avhengig av hvor i landet man er, og hvor mye de ulike dataeiere har levert. Det kan derfor finnes geotekniske data som ikke enda ligger i NADAG. Finner man ikke data i NADAG, kan man ta kontakt med kommunen og/eller geotekniske konsulentfirma i området for å høre om de kjenner til at det er gjort undersøkelser i området man er interessert i.

Visningen av data i NADAG har samme prinsipp for hele landet. Der det er mye data, kan de derfor overlappe og ligge svært tett. Bruk da de ulike mulighetene som ligger i NADAGs kartinnsyn for å skru av og på lag, endre rekkefølge, og endre transparentheten for å få et kartinnsyn som fungerer for ditt formål. Grønne polygoner er prosjektområder (GU) som boringer er utført i. Prosjektområder kan være svært store, slik at det ser ut som om hele kartbakgrunnen er grønn. Hvis det er levert borehull (GB) til prosjektområdene (GU), vises disse som blå punkter. Man kan klikke på både grønne polygoner og blå punkter og få opp informasjon om disse gjennom treffliste og infoark.