Bunnfelling

Kart over bunnfellingsområder er basert på bunnsedimenter (kornstørrelse) og dybdeforhold. Kartet er nyttig for fiskeoppdrettere og andre som trenger informasjon om vannkvalitet.
Kart over bunnfellingsområder i Astafjordene.

Kartet viser akkumulasjonsbassenger, som ofte er karakterisert av finkornige sedimenter på bunnen. Slike områder kan være oksygenfattige, og forråtnelsesprosesser kan avgi giftig svovelgass. Ved utplassering av oppdrettsanlegg bør slike områder vanligvis unngås da de påvirker oppdrettsfisk på en negativ måte. Lokale sildestammer kan opptre i slike oksygenfattige områder.