Bruk av naturstein

Natursteinen har flere viktige bruksområder.

Bilde: Brun og lys larvikitt i fin forening, Oslo. 

Guvflis av skifer med naturflate og slipt trondhjemitt.
Guvflis av skifer med naturflate og slipt trondhjemitt.
Gravmonument i naturstein. Larvikitt er blant de mest populære.
Gravmonument i naturstein. Larvikitt er svært populær.

Fasader

Natursteinsplater monteres hovedsaklig luftet, dvs at platene henges på et rammeverk av stål eller aluminium. Fasadeplater er gjerne minst to centimeter tykke, og det er vanlig å bruke både polert, slipt og ru overflate, avhengig av hvilket uttrykk man ønsker.

Gulv og utendørs belegg

Innendørs legges gulvflis av 1-2 centimeter tykkelse, gjerne polert eller slipt. Også skifer med naturflate eller slipt overflate er vanlig å bruke i innendørs gulv. Utendørs er det best å bruke tykkere heller eller plater, opp til 12 centimeter. Overflaten bør være ru for å få god sklisikkerhet.

Bord- og benkeplater

"Møbelstein" har fått økende popularitet i Norge de senere år, og særlig er det blitt populært å bruke polert stein i kjøkkenbenker.

Tak

Skifertak er fremdeles meget populært, ikke minst siden de harde norske kvartsskifrene har en særdeles god holdbarhet. Det er ikke uvanlig at skifertak varer lenger enn huset - og resirkuleres. Det finnes mange forskjellige takskiferprodukter - fra kvadratiske og dråpeformete takstein til tykkere, store villheller.

Mur

Røffe steinblokker med bruddkant er blitt et viktig produkt med gamle tradisjoner de senere årene. Det er både rimelig - og vakkert - å bruke naturstein til tørrmurer. Noen skifertyper er særlig godt egnet til å lage små murstein til muring og forblending, slik som Oppdalskifer.

Brostein

Trenden fra 1970-årene, da man prøvde å skjule den gamle brosteinen under lag på lag med asfalt er definitivt over. I dag brukes brostein aktivt i byfornyingen. Riktignok er det vanskelig å få tak i store kvantum med norsk brostein, så derfor importeres det meste fra lavkostland.

Ovner og peiser

Kleberstein har særdeles gode varmelagringsevner. Dette gjør steinen egnet til å brukes i ovner og peiser. Fyringsøkonomien blir god og ildstedet vakkert.

Skulpturer

Stein er et stadig viktigere element i utsmykning, og vi er sikkert mange i dette landet som jevnlig gleder oss over vakre og spektakulære steinskulpturer. Norske billedhuggere holder høy klasse, og har frembrakt en rekke spennende og monumentale verk den senere tid.

Gravmonumenter

Sist men ikke minst, vi minnes våre kjære med et lite monument av stein - få materialer gir et så kraftfullt symbol på evigheten som nettopp stein. Markedet for slike steinprodukter er ganske stabilt.