Brosjyrer

Her finner du en liste over brosjyrer fra Norges geologiske undersøkelse. Listen omfatter både faglige brosjyrer og brosjyrer som presenterer NGUs virksomhet.

NGU har laget en lettfattet informasjonsbrosjyre om geologi, geologer og NGU:

NGU har laget en brosjyre om hvilke bergarter vi selv bruker i lokalene våre:

 

NGU-Fokus

Dette er en serie frittstående, populærvitenskapelige temaartikler som fritt kan lastes ned eller skrives ut (pdf-format). Artikler på engelsk og/eller norsk.

Alle Focus 2023 er også samlet på publiseringsplattformen ISSUU

Du finner NGU-Fokus fra tidligere år her.

Det grønne skiftet

Myndighetene har fastslått at globale klima- og miljøutfordringer krever omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser, og at samfunnet må igjennom et grønt skifte. NGU har utarbeidet en 28 siders rapport om mineraler for det grønne skiftet. Her gjennomgår vi både historiske aspekter og internasjonale forpliktelser i tillegg til å beskrive behovet for mye og nye grønne mineraler. Her finner du rapporten både på norsk og engelsk.

 

Sju NGU-artikler er publisert som kronikker og innlegg i norske medier Her har vi sett på hva geologisk kunnskap kan bidra med, blant annet ved å belyse paradokset med at grønn energi krever mer gruvedrift. 

 

NGU har blant annet i en artikkel og et blogginnlegg omtalt mineralforbruket i de planlagte vindturbinene på Fosen (Ref.: Elshaki, A. & Graedel, T.E. 2014. Dysprosium, the balance problem, and wind power technology. Applied Energy, 136, 548-559). Statkraft understreker i en e-post til NGU at det er stor forskjell på turbintyper- og teknologier, også på materialbruk. I tillegg foregår det en rivende utvikling for å gjøre turbinene mer effektive og mer bærekraftige i et livstidsaspekt. Selskapet Vestas er valgt som leverandør til Fosenprosjektene. Her er en tabell som viser forskjellene i forhold til NGUs kilder.

Nyttige mineraler

Postere og brosjyrer som viser mineralene våre i din og min hverdag. Se mer her.

Norske bergarter

Vi har laget en poster med et knippe bergarter du finner i norske fjell. Se mer her.

Vi har også laget en brosjyre med 20 norske bergarter. Se brosjyren her,

Verdier i mineraler

Oppsummering av programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN)

Naturstein i Trondheim

En presentasjon av midtbyens geologi.

Landskapsformer og løsmasser: Todalen, Øvre Gangdalen og Øvre Bødalen, Svalbard

Landskapsformer og løsmasser: Bjørndalen-Vestpynten, Svalbard

Fordelingen av løsmasser og landskapsformer forteller om de dannelsesprosesser som skjer og har skjedd tidligere i landskapet, og kartet er nyttig for å forstå endringer i miljøet over tid, og hva en bør tenke på ved ferdsel gjennom landskapet.

Landskapsformer og løsmasser: Bjørndalen-Vestpynten, Svalbard

Storjords geologi

Ta hele familien med på en geologisk vandring på Storjord i Saltdal. Utgitt i samarbeid med Nordland nasjonalparksenter.

Geologi i norske havområder

Brosjyren "Det ukjente landet i havet" oppsummerer ny kunnskap om norske havområder og det fascinerende landskapet havflata skjuler.

Resultater fra geofysiske flymålinger

NGU utgir en serie informasjonsark som omhandler resultater fra geofysiske flymålinger.

NGU Infoark

Informasjonsark i pdf-format som fritt kan lastes ned og skrives ut.

Geologisk mangfold

UNESCO globale geoparker - norske initiativ