Børsen

Børsen ligger på hjørnet mellom Nordre gate og Kongens gate.

Børsen, Trondheim
Adresse: Kongensgate 8
Arkitekt(er): H. E. Schirmer & W. Von Hanno
Byggeår/periode: 1863

Bygningen har hatt mange funksjoner gjennom tidene. Først som børs og posthus, deretter som telegrafens lokaler i lang tid. Nylig ble den en del av et kjøpesenter, i likhet med så mange andre av våre gamle bygninger.

Arkitekter var parhestene Schirmer og von Hanno. De kan vi også se spor etter i Pikerealskolen i Søndre Gate.

Sandstein

Fasaden er hovedsakelig i teglstein, men vi kan se en grønnlig bergart i sokkelen, hjørner og vindusinnramminger. Dette er en omdannet sandstein fra Reppe, den viktigste natursteinstypen som ble brukt i Trondheim mellom 1840 og 1880.

I arkitekturguiden benevnes den som kleberstein. Det er det altså ikke, men vi skal ikke kjekke oss alt for mye over blunderen. Reppe-sandsteinen kan nemlig ligne litt på kleberstein.

Merkur

Midt oppe på fasaden mot Kongens gate står en statue, en mannsfigur med bevinget ”Asterix”- hjelm og fiskenett over skulderen. Det er handelens gud Merkur, som for øvrig har gitt navn til kjøpesenteret. Versjonen som står der i dag er en kopi, mesterlig utført i kleberstein fra Bubakk i Kvikne av Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. Den originale skulpturen er utført i betong og er plassert inne i senteret.

Med den kjennskap vi har til von Hanno, spekulerer vi om betongskulpturen også er en kopi av en tidligere utgave, utført i tysk sandstein fra Obernkirchen. Von Hanno var meget begeistret for denne bergarten som skulptur- og ornamentstein (se Pikerealskolen). 

Den omdannete sandsteinen fra Reppe er lys grågrønn på farge og kan minne i utseende på en kleberstein.
Den omdannete sandsteinen fra Reppe er lys grågrønn på farge og kan minne i utseende på en kleberstein.
Merkur i kleberstein fra Kvikne.
Merkur i kleberstein fra Kvikne.