Blokkstein

Blokkstein er bergarter som må tas ut i store blokker for deretter å sages eller splittes videre opp til plater og emner. Det er vanlig å dele blokkstein inn i harde steintyper (granitt, gneis, kvartsitt, gabbro, larvikitt og anortositt) og myke steintyper (kalkstein, marmor, kleberstein, serpentinitt og sandstein).