Beskrivelse av parametre

LATITUDE          Breddegrad

LONGITUDE      Lengdegrad

HEIGHT              Høyde

Dataset               Ascending 1, Ascneding 2, Descending 1, Descending 2

Point ID               Unikk ID

Track                   Satellitt spor nummer

Mode                   Opptakelsesmodus: 0=IW1, 1=IW2, 2=IW3, 3=EW1

Burst                    Vår interne bildereferanse

Line                      Rekkenummer i SAR koordinater

Pixel                     Kolonnenummer i SAR koordinater

longitude              Lengdegrad

latitude                 Breddegrad

height                   Høyde

mean_velocity      Gjennomsnittlig hastighet langs satellitt-til-jord sikteretning (LOS).

temporal_coherence     Kvalitetsmål. Høyere verdier er bedre.

vertical_velocity            Gjennomsnittlig hastighet hvis bevegelsen antas å skje i vertikal retning. Ikke alltid en gyldig antakelse.

amplitude_dispersion   Mål for stabiliteten av amplitude over tid. Brukes til å velge punkter. Lavere verdier er bedre.

incidence_angle           Vinkel fra vertikal til satellitt-til-jord sikteretning.

track_angle                  Retning som satellitten beveger seg. Satellitten ser mot høyre i bevegelsesretningen.

los_east                       Cosinus av LOS

los_north                      LOS direction cosine

los_up                          LOS direction cosine

DATE (YYYMMDD)     Kumulativ bevegelse av punktet i forhold til en tilfeldig referansedato i sommeren 2017.