Berggrunn

NGU kartlegger Norges geologi og har blant annet ansvar for Norges nasjonale berggrunnsdatabase.

Til Berggrunnsdatabasen

NGU har gitt ut berggrunnskart over hele Norge i målestokk 1:250.000. Mer detaljerte kart er finnes i større målestokker, vanligvis målestokk 1:50.000.

NGUs kunnskap om norsk berggrunn er tilgjengelige som kart, databaser og publikasjoner. Berggrunnskart i målestokk 1:250 000 dekker hele landet. Mer detaljerte kart finnes i målestokk 1:50.000, denne serien omfatter nå ca. 55 prosent av Norges landareal. Begge kartseriene er fritt tilgjengelig og kan lastes ned gjennom NGUs karttjeneste på nett. Norgeskart i 1:1 mill skala, samt kart som inkluderer Nord-Europa med havområder (1:4 mill) kan bestilles som trykte produkter.

Landet blir til

I forbindelse med kartleggingen blir det foretatt strukturgeologiske undersøkelser, studert petrologi, gjort kjemiske analyser og aldersbestemmelser av bergartene for å karakterisere berggrunnen bedre. Vi ønsker gjennom dette å bidra til en økt kunnskap om de geologiske prosessene som har formet landet.

Geologiske ressurser

Geologiske kart og systematisk utforskning av berggrunnen gir kunnskap og informasjon som er nødvendig for å kunne ta beslutninger om bærekraftige bruk av landets ressurser, i forbindelse med areal- og miljøplanlegging, samt under vurdering av naturfarer som skred og radon.

Forenklet geologisk berggrunnskart over Norge.
Forenklet geologisk berggrunnskart over Norge. Bare klikk på bildeteksten og du laster opp bildet i stor versjon.