Barentshavet

NGU har gjennomført ny kartlegging i Barentshavet som oppfølging av de vellykkede land-sokkel-prosjektene lengre sør.

Høyoppløselige flymagnetiske data er spesielt nyttige for detaljert kartlegging av sandkanaler, vulkanisme, magmatiske kropper, saltdiapirer, forkastninger, dypforvitring og dybde til grunnfjellet. En petrofysisk studie (Osram II) har ført til en mer presis kvantitativ analyse, og har redusert tvetydigheten i tolkningen av flymagnetiske data.