Bakkemålinger

Geofysiske målinger på bakken brukes ved ressurs- og miljøundersøkelser, ingeniørgeologiske undersøkelser og geotekniske undersøkelser.
Måling med georadar der antennene flyttes med fast avstand.

Det kan benyttes seismiske metoder (refleksjon, refraksjon og tomografi), elektriske metoder, elektromagnetiske metoder inklusive georadar, magnetometri og gravimetri.

Elektromagnetiske målinger

Seismiske målinger

Elektriske målinger