Ankringsforhold

Kart over ankringsforhold er basert på kart over bunnsedimenter og dybdeforhold. Slike kart benyttes blant annet av fiskeoppdrettere og havnemyndigheter.
Kart over ankringsforhold i Astafjordene.

Kart over ankringsforhold er tolket ut fra bunntype og dybde. I tillegg til å identifisere bunnområder med godt hold for anker vises også områder der dykkere kan montere festebolter (fast fjell ned til ca. 30 m dyp). Dette er et nyttig datasett både for de som planlegger lokaliteter for fiskeoppdrett, for havnemyndigheter, og for skip som skal ankre eller må nødankre.