Driftsmeldinger

Endret datainnhold Løsmasser WMS - Infiltrasjon- og grunnvannspotensiale

Publisert: Onsdag, 24 august, 2022 - 12:42 | Sist endret: Onsdag, 24 august, 2022 - 12:42

NGU har tidligere reklassifisert avledede tema fra Løsmassekart, da for MuligMarinLeire. Fra og med sommeren 2022 er dette også gjort for Infiltrasjon- og grunnvannpotensiale.
Flater for områder som er kartlagt grovere enn 1:50.000 er nå rekodet til klasse 5 "Ikke klassifisert" da løsmassekartleggingen ikke har tilstrekkelig detaljgrad.

Vi viser til "Dekningskart over ulike kartleggingsmålestokker" for kartvisning over hvor vi har tilstrekkelig detaljerte dekningsområder.

Avvikende oppdatering av Geotekniske undersøkelser (NADAG)

Publisert: Torsdag, 23 juni, 2022 - 13:12 | Sist endret: Torsdag, 23 juni, 2022 - 13:12

Data innsendt til NADAG (Geotekniske undersøkeler) gjennom registeringsløsningene i GeoSuite og NADAG WebReg i sommer, blir uregelmessig tilgjengeliggjort i kartinnsynet fram til medio august

Uplanlagt nedetid www.ngu.no

Publisert: Søndag, 5 juni, 2022 - 11:51 | Sist endret: Søndag, 5 juni, 2022 - 11:51

NGU beklager uplanlagt nedetid på www.ngu.no nå på morgen/formiddag 5.juni 2022.

www.ngu.no er nå tilgjengelig igjen fra ca 11:40.

Nedetid 1.juni for registreringsløsninger

Publisert: Tirsdag, 31 mai, 2022 - 09:49 | Sist endret: Tirsdag, 31 mai, 2022 - 09:49

Grunnet planlagt oppdatering blir følgende tjenester nede onsdag 1.juni i tidsrommet 20:30-21:30:  

  • Registreringsløsninger (BrønnReg, NADAG WebReg, GeofReg)

Ved spørsmål, kontakt wmsdrift@ngu.no

Nedetid 28.5. Nedlasting og registreringsløsninger

Publisert: Tirsdag, 24 mai, 2022 - 13:32 | Sist endret: Tirsdag, 24 mai, 2022 - 13:33

Grunnet planlagt oppdatering, blir følgende systemer utilgjengelig i periode 7-17 lørdag 28.5.

  • Registreringsløsninger (BrønnReg, NADAG WebReg, GeofReg)
  • Nedlastingsløsninger
  • Enkelte faktaark-løsninger

Ved spørsmål, kontakt wmsdrift@ngu.no

Sider