Onsdag, 20 mars, 2019 - 13:30

Utfasing av karttjenesten NGU_EMODNET_Submarine_Slides

Karttjenesten NGU_EMODNET_Submarine_Slides skal fases ut da andre partnere i EMODNET-prosjektet har tatt over administrering av skreddata i Europa og tilbyr en oppdatert karttjeneste. Undersjøiske skred i Norske hav- og kystområder som forvaltes i NGUs databaser, er tilgjengelige gjennom to oppdaterte WMS-tjenester fra NGU: MarinTerrengWMS2 og MarinGeofarerWMS.

Ikrafttredelsesdato 15.06.2019