Onsdag, 6 november, 2019 - 15:57

Nedetid karttjenester søndag 10.november

Pga programvareoppdatering tas flere tjenester ned,

Dette inkluderer:

  • BrønnReg - Registrering av grunnvann- og energi-brønner
  • Selvbetjent nedlasting av geologiske data 
  • Dette kan også påvirke kartinnsyn og underliggende tjenester. 

WMS-tjenester skal fungere som normalt, med noen unntak for egenskap-spørringer.

Ved spørsmål - wmsdrift@ngu.no