Prosjektleder

Mineralressursene i Arktis

Nå foreligger bokverket over mineralressursene i Arktis.
All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Produktene omfatter et bokverk, en database og kart, og representerer den første samling av informasjon om de viktigste mineralforekomstene i Arktis. Sammenstillingen viser hvor stor rolle mineralindustrien har spilt i de arktiske regionene i over hundre år, og samtidig hvordan letingen etter mineralressurser er prioritert i regionen i nyere tid.

Her finner vi kunnskap om store diamantforekomster, blant annet om det spektakulære Popigai-feltet i Russland, som ble skapt av et asteroidenedslag for over 35 millioner år siden. Mineralet grafitt, som lå i bakken, ble omdannet til diamanter på brøkdeler av et sekund da asteroiden traff bakken og etterlot seg et krater med en diameter på 100 kilometer. Til sammen 28 diamantforekomster er beskrevet i boken, sammen med 207 meget store, store eller potensielt store, metallforekomster.   

Mineralnæringen er svært viktig for de nordligste regionene i de fleste av de arktiske nasjoner, og flere forekomster nord for 70. breddegrad (i Canada, på Grønland, i Norge og i Russland) blir utvunnet eller utviklet med tanke på gruvedrift. Produksjon av metaller fra gruver i Arktis representerer en stor del av verdens produksjon. Leting i både etablerte gruveprovinser og i nye, prospektive områder, viser i tillegg at det er et betydelig potensial for nye, viktige oppdagelser.

Prosjektet, som startet i 2012, er støttet av Utenriksdepartementet og koordinert av seniorforsker Ron Boyd ved NGU. Bakteppet er at nordområdene de siste årene har hatt et stort internasjonalt fokus, både strategisk, militært og politisk. Oversikten er en del av kunnskapsgrunnlaget for en framtidig bærekraftig forvaltning av regionen. 

- Det er et faktum at Arktis inneholder store mengder mineralressurser, som etter alt å dømme gradvis vil bli utforsket og utvunnet i årene som kommer. EU er blant annet svært opptatt av tilgang på metaller i nærområdene, og av mer kunnskap om mineralske råstoffer det er, og blir, kritisk mangel på. Jeg tror produktene er av interesse for både næringsliv, prospekteringsselskaper og forskere som arbeider med metaller i nord, men også for politikere og beslutningstakere, sier Ron Boyd.

Bestill bokverket her