Ane K. Engviks bilde

Ane K. Engvik

Forsker
Telefon: (+47) 73904268

Urgammel historie hogd i stein

Geologene undersøker fjellklippen Stabben. Stabben har opphav som en intrusjon av den massive bergarten syenitt og ble stående igjen som en standhaftig klippe under senere tiders erosjon. Foto: Harald Faste Aas/Norsk Polarinstitutt
ANTARKTIS: Mangel på vegetasjon gir geologene en unik mulighet til å studere geologiske prosesser som skjedde for mange hundre millioner år siden dypt nede i jordskorpen.

Selv om det meste av Antarktis er dekket av is, er fjellveggene og steinen fullstendig blottlagt der nunatakkene stikker opp av iskappen. Høye, bratte og blankpolerte bergvegger kneiser seg mange hundre meter rett opp fra isen. Dette gir oss en unik mulighet til å få innblikk i prosessene som har dannet berggrunnen.

Menneskene blir små når fjellveggene er store. Prikken nederst på snøfonna illustrerer de enorme dimensjonene. Smelter som størkner langs ganger og lag gir imponerende relasjoner. Alle foto, unntatt Stabben: Ane K. Engvik

Gamle historier

Bergveggene i Dronning Maud Land vitner om hendelser som skjedde i jordskorpen helt tilbake til for 1200 millioner år siden. Dypt i jordskorpen var det varmt,og smelter av stein strømmet langs sprekker og størknet. Dette finner vi som lyse eller mørke lag som kutter fjellveggene.

Større mengder av smelter størknet som enorme intrusjoner. I dag står disse igjen som imponerende fjellklipper, bestandige under de senere erosjonsprosessene som har slipt ned fjellene.

Fascinerende natur

Jordas kontinenter driver sakte rundt, over tid presses de sammen og fjellkjeder dannes. Steinen omarbeides dypt i jordskorpa, nye mineraler og strukturer dannes og omdannes. Lyse og mørke steinlag kuttes, bøyes og foldes rundt. Dette kan fortelle oss historien om hvordan kontinentene har utviklet seg. Og i tillegg - det gir mange vakre formasjoner å bergtas av.

Forståelsen av geologien gir fascinasjoner i de enorme tidsperspektivene, og i det å forstå naturen og landskapet rundt oss. Kunnskap om geologien gir en ekstra dimensjon i naturopplevelsen når man beveger seg gjennom et så vakkert landskap som fjellene i isødet er.

Blankpolerte fjellvegger gir geologene gode arbeidsforhold. Fjellet Tommelen i bakgrunn er formet etter en granittintrusjon.
Et rødt granittlag kutter gjennom svart gabbro.
Strukturer i gneisene kan gi oss innblikk i hvordan kontinentene har beveget seg gjennom historien. Folder i gneis foran Trolltindene i Jutulsessen.
Storsponen i Hochlinfjella, finslipt av isen til en spiss nunatakk, består av smeltebergarten monzonitt. I nedre kant tre snøskutere på vei til fjellet.
Gode blotninger viser komplekse geologiske hendelser gjennom lang tid. Dette er gneiser i Jutulsessen i nærheten av den norske Antarktis-stasjonen Troll.