Guri Venviks bilde

Guri Venvik

Forsker
Telefon: 73904313

Tid for å søke på geofag!

Å være geolog kan by på store naturopplevelser. Her undersøker Trond Slagstad fra NGU berggrunnen i indre Troms. Foto: Bjørn Willemoes-Wissing.
Selv med nedgang i oljeindustrien er det et stort behov for geo-kompetanse i mange yrker.Nå er tiden for valg av studieretning, både i høyere utdanning og videregående skole. Hva skal du bli når du blir stor?

Selv med nedgang i oljeindustrien er det et stort behov for geofag-kompetanse i mange yrker.Nå er tiden for valg av studieretning, både i høyere utdanning og videregående skole. Hva skal du bli når du blir stor?

Oljeindustrien har gått på en smell av flere grunner, men det er IKKE en grunn til å velge vekk geologi eller geo-relatert utdanning som yrkesvalg. Det finnes MANGE yrker som roper etter geo-kompetanse.

Vi lever i et vilt og vakkert land, med mye vær, og en ting er sikkert; fjellene vil bli flate (over veldig lang tid). Det betyr at det kontinuerlig er behov for kompetanse om ras/skred i diverse former, i kommuner og andre offentlige og private virksomheter, som Vegvesenet, Norges geologiske undersøkelse (NGU), Norges geotekniske institutt (NGI) og i de mange konsulentselskapene i landet. Om det er steinsprang, fjellskred, kvikkleireras, jordras eller snøskred  er det geo-kompetente folk som kartlegger og vurderer risiko og tiltak.

Vi bygger veier som aldri før, og dette er et av satsingsområdene for regjeringen. Veier trenger geoingeniører og andre med geobakgrunn for å velge beste trasé, sikre veistrekningen mot steinsprang, bygge tunneler og mye, mye mer. Og man må finne det som veier bygges av; pukk og grus.. Her trengs folk med geo-kompetanse for å finne og vurdere byggeråstoffets egenskaper og hva de kan brukes til. Er du klar over at i Norge forbruker hver enkelt av oss 11 tonn = et lastebillass med knust stein årlig?

For å forstå endringer i klimaet og konsekvensen av endringene, trengs det geovitere.
Her bedriver geolog Eiliv Larsen klimaforskning på Jan Mayen. Foto: Astrid Lyså.

Vi er et forbrukersamfunn som fornyer duppedittene hyppig. Hver duppeditt krever nye mineraler for å lages. Det er mer gull (Au) i en smartphone enn i et tonn stein. Og hvor kommer alle mineralene i telefonen fra? Jo, gruver. I gruver jobber det folk som har god kunnskap om mineraler, hva de inneholder, hvor de finnes og hvordan de kan utvinnes.

Ikke bare forbruker vi mye, vi forurenser mye også. Hvem skal rydde opp etter oss? Jo, folk med kompetanse innen geokjemi, uorganisk kjemi, spredning i masser, vann og grunnvann. Innen geo-utdanning er forurensing en egen retning. Og hva skjer med klima? Prognosene om klimaendringer er bygget på blant annet geologiske data, som kunnskap om vekst av rev i havet og innhold av oksygen i isbreer. For å forstå endringer i klimaet og konsekvensene endringen vil gi trengs det geovitere til. Klimaforskere innen brelære (glasiologi), havnivåendring, vulkaners utslipp av gasser og mye, mye mer. 

Eksemplene er mange og yrkene samt arbeidsoppgavene er flere enn vi har klart å ramse opp. Avslutningsvis vil jeg si; liker du naturen og synes den er interessant, så prøv geofag. Arbeidshverdagen er allsidig og problemstillingene vi møter er spennende. Utdanning innen geofag tilbys ved de fleste institusjoner med høyere utdanning og studiet er spennende, ofte med mange turer i innland og utland.

Godt retningsvalg!