Tine Larsen Angviks bilde

Tine Larsen Angvik

Seksjonsleder
Telefon: 73904442

Smart og full av gull

Foreløpig finnes det ingen effektive og enkle metoder for å utvinne alt fra mobiltelefonen, men svenske Boliden driver urban gruvedrift på telefoner.
Er du en av de som sitter med kommodeskuffen full av brukte mobiltelefoner? Da er du kanskje rikere enn du trodde. Forskning viser at din og min smarttelefon er spekket med edle metaller.

Telefonene inneholder mange ganger mer sølv, gull, kobber, tinn, indium, tantal og nikkel enn det som gjennomsnittlig finnes i jordskorpen. Gull, sølv og kobber brukes i mikrostrømførende komponenter, tinn og indium i LCD-skjermen, tantal i mikrokondensatorer og nikkel i mikrofonen, kondensator og elektriske koplinger. Telefonbatteriene er blant annet rike på gull, kobber, tinn, kobolt, nikkel og bor.

Resultatene kommer fram i en forskningsrapport fra NGU. Geolog Axel Müller tok for seg både eldre og nyere mobiltelefoner. Selve studiet har gått ut på å fragmentere telefonene og batteriene hver for seg, for så å måle hvilke og hvor store mengder grunnstoffer de inneholder.

Kina i verden, Norge i Europa?

I tillegg til dette inneholder telefonen hele mange ganger mer sjeldne jordartsmetaller (REE) enn til gjennomsnittsmengden i jordskorpen. Noe som i seg selv gir et potensial for et økonomisk varp. Per dags dato er det Kina som kontrollerer hele verdensmarkedet i en tid der verden går mot å forbruke mer enn det som tas ut. Europa holder akkurat nå et øye på Norge, for her - i Fensfeltet ved Ulefoss i Telemark - finnes det potensial for store mengder med sjeldne jordartsmetaller.

Innholdet i mobiltelefonene er nok i utgangspunktet gammelt nytt for produsentene av mobiltelefoner, men fordi de forskjellige delene produseres av forskjellige leverandører, har verken produsentene eller vi som forbrukere tilgang til denne type informasjon.

Så mye metaller

Ut fra et enkelt estimat basert på studiet til Müller og dagens gullpris, som er 1328 dollar per troy ounce (april 2018), vil du komme fram til at verdien av gullet i telefonen din tilsvarer i gjennomsnitt en liten 50-øring. Kanskje ikke nok til å bli rik av, men med større partier og bruk av alle elementene i telefoner er det muligheter. Müller viser til at det per 2012 skipes om lag 1,6 milliarder mobiltelefoner rundt om i verden. Det tilsvarer faktisk hele 27,4 tonn kobber, 5,9 tonn kobolt, 2,7 tonn nikkel, 1,5 tonn tinn, 702 tonn litium, 114 tonn sølv og 3 tonn gull.

Aktuell for gjenvinning

Ikke alle tenker over at telefonen en full av slike grunnstoffer, men ut i fra hva man har lært av elektronikk på skolen vet man at metaller, og aller mest gull, egner seg ypperlig som strømledere. Det ble derimot ikke oppdaget noen større forskjell på smarttelefoner og eldre telefoner i dette studiet. Det betyr at de gamle telefonene du fortsatt har liggende i skuffen, er like aktuell for gjenvinning.        

Rik på gamle telefoner

Er du en av de som til slutt ender med å hive den gamle mobiltelefonen i søpla? Da kan du tenke deg om neste gang. Innen urban gruvedrift finnes det potensial for å utvinne metallet fra gamle telefoner. I 2013 var det kun 20 prosent av mobiltelefonene som ble resirkulert. Studiet til Müller på verdifulle elementer i telefoner, viser at det bør være økonomisk attraktivt å resirkulere din telefon. Du finner hele 26 ppm gull i gamle telefoner. Gruver kan være lønnsomme i dag med bare 4 ppm gull. Resirkulering av telefoner kan derfor gi en meget verdifull gruvedrift.

I studiet ble følgende mobiltelefoner testet:

  • Nokia Nuron 5230 Smart phone med batteri Nokia Bl-5J
  • Nokia 5130 XpressMusic med batteri BL-5C
  • Sony Ericson W595 BST-33

Elementer

Mobiltelefon Batteri

Mining grade

Sølv 915 ppm - 350 ppm
Gull 26 ppm 3,5 ppm 4 ppm
Kobber 19,2 wt.% 10,2 wt.% 0,8 wt.%
Tinn 1,2 wt.% 0,16 wt.% 1,6 wt.%
Kobolt 0,1wt.% 17,1 wt.% 0,5 wt.%
Indium 56 ppm 9 ppm -
Tantal 409 ppm 4 ppm 300 ppm
Nikkel 1,6 wt.% 1,9 wt.% 1.0 wt.%
Bor 4203 ppm 583 ppm -

Tabellen viser mengden innhold av hvert element i mobiltelefon uten batteri, og bare i batteriet, som et gjennomsnitt av mobiltelefonene i studiet. Høyre kolonne gir en pekepinn på mengden som skal til for å gjøre klassisk gruvedrift lønnsom.

Vanskelig å resirkulere

Urban mining er dagsaktuelt. Vi har behov for å nytte jordas ressurser i mange generasjoner framover. Problemet med urban mining er kompleksiteten i å skille de forskjellige komponenter i telefonen.

Ved tradisjonell gruvedrift knuses steinen ned til minste fragment av for eksempel gull for deretter å skille det fra resten. Med mobilkomponenter er ikke denne metoden like lett når de forskjellige komponentene er nokså avansert sammensatt. Det finnes ennå ingen effektive og enkle metoder for å utvinne alt.

I Norge er det ingen som per dags dato tar imot våre mobiltelefoner. Vi kan likevel levere det elektroniske avfallet til gjenvinning. Vårt elektroniske avfall blir sendt til selskapet Boliden i Sverige. Boliden er en av verdens største gjenvinner av denne type avfall, og selger metallene tilbake igjen til bygg- og elektronikkbransjen.

1 troy ounce   31.1034768 gram. Måleenhet for gull.
ppm Parts per million; Gram per tonn. Måleenhet for metaller
wt%  Weight %. Måleenhet for metaller
Gullpris   1328 dollar pr. troy ounce (april 2018). Børsnoteres
Urban gruvedrift Går ut på å utvinne verdifulle mineraler fra tv, pc, mobiltelefoner og andre elektroniske dubeditter
Mining grade Gradering av en forekomst. Økonomisk betinget
REE Rare Earth Elements. En fellesbetegnelse for 17 ulike grunnstoffer som er svært attraktive for moderne teknologi