Guri Venviks bilde

Guri Venvik

Forsker
Telefon: 73904313

Radon - noe som angår deg?

Radon omdannes av uran, og strømmer opp mot overflaten.
Du kan verken lukte eller se radon-gassen, men bare røyking gir større fare for lungekreft. Gassen dannes ved nedbryting av uran, og er verdt å være oppmerksom på i hjemmet ditt.

Radon gir lungekreft og ca. 300 mennesker dør hvert år som følge av det. Bare røyking gir større fare for å få lungekreft. Til sammenligning omkom det 208 i trafikken i 2010.

Radon (Rn-222) er en gass uten lukt og farge. Den dannes ved nedbryting av det radioaktive grunnstoffet uran, et grunnstoff som forekommer naturlig i fjell og løsmasser.

Uran har forskjellige isotoper, hvor det er U-238 som lager radongass, og har laaaang halveringstid (4,468 milliarder år!). Radon (Rn-222) har kort halveringstid, bare 3,8 døgn. Dette er lang nok tid til at gassen slipper ut fra fjell og løsmasser og kan transportere seg opp til overflaten og inn i huset ditt.

Hvorfor er radon farlig?

Radon (Rn-222) "lever" i 3,8 døgn. Det er nok tid til at gassen kommer inn i huset og vi puster den inn. Radon "lever" også kort nok tid til at den kan brytes ned når den er i lungene våre. Når Rn-222 brytes ned, sender den ut alfastråling ved kjernefysisk spalting ˗ ofte sammen med beta- og gammastråling. Lungevevet er mye tynnere enn huden vår og blir lett skadet av radioaktiv stråling. I tillegg dannes blant andre datterproduktene bly (Pb-214, PB-210, Pb-206), vismut (Bi-214, Bi-201) og polonium (Po-218, Po-214, Po-210). Disse stoffene, som også er grunnstoff, er ikke helsebringende å ha i kroppen.

Som et forklarende bilde: I 2006 ble en tidligere KGB agent forgiftet av polonium. Flere bilder av han ble vist hvor han ikke så særlig bra ut.... Han døde tre uker etter.

Anbefalinger fra Statens Strålevern

Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier:

  • Tiltaksgrense på 100 Bq/m3
  • Så lave nivåer som mulig – tiltak kan også være aktuelt under tiltaksgrensen
  • Maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m3

Måleenheten er Bq/m3 og det betyr Becquerel per kubikkmeter (1000 liter) luft. Becquerel er radioaktiviteten til stoffet, her radon per sekund. 100 Bq/m3 er en lav verdi og et hus "uten et radonproblem" vil trolig ligge på 50-70 Bq/m3.

Har ditt hus et radonproblem?

Den eneste måten å være sikker på, er å måle i ditt hus. Statens strålevern anbefaler radonmåling med sporfilm. Det er en pålitelig, sikker og enkel måte å måle radon og du får dokumentasjon på radonkonsentrasjonene i huset ditt. Sporfilm er en liten "boks" som ligner på en ishockeypuck, og den registrerer radioaktiviteten fra radon i luften. Måling med sporfilm koster rundt 500 kr, og da får du 2-3 sporfilmer som kan måle på ulike steder. Sporfilmene blir som regel tilsendt i posten med god forklaring på hvordan og hvor sporfilmene skal settes ut i huset. Flere firma tilbyr slike tjenester i Norge. Det anbefales å måle for radongass i minst 8 uker i løpet vinterhalvåret, oktober til april, siden radonkonsentrasjonen er høyest da. I løpet av vinteren lufter vi mindre og fyrer mer, høyere innetemperatur enn utetemperatur, og da øker mengden radongass i huset.

Enkle tiltak

Hvis du er engstelig for radon, og ikke har fått målt i huset ditt, kan du begynne med å lufte litt ekstra. Legg inn vaner med å lufte godt ut på soverommet før du legger deg og når du står opp. Og sov med vinduet åpent, hvis det lar seg gjøre. Åpne ventiler, slik at det blir ekstra lufting, er også et enkelt tiltak. Får du påvist verdier av radongass over anbefalt grenseverdi på 100 Bq/m3, kan du sette inn ekstra ventiler får å øke utskiftningen av luften i huset. Får du høye verdier ved radonmåling, mer enn 200 Bq/m3, bør du rådføre deg med spesialfirma om hva som bør gjøres av tiltak.

TEK 10 og passivhus

Bygninger som er bygget etter TEK 10 (Byggteknisk forskrift 2010, §13-5. Radon) skal ha radonsperre i sålen eller dokumentasjon på at radonsperre ikke er nødvendig. Radonsperre, så fremt den er lagt korrekt og uten hull, hindrer radongass å komme inn i bygningen.

I passivhus er det balansert ventilasjonsanlegg som holder inn- og utstrømmen av luft konstant. Selv om datagrunnlaget er magert, viser det at balansert ventilasjonssystem har positiv virkning på radonkonsentrasjonen, det vil si at mindre radongass trenger inn i bygningen og radonnivået er generelt lavere enn i "vanlige" bygninger.

Har du utleie og hva er ditt ansvar når det gjelder radon?

1. januar 2014 kom det en ny Strålevernforskrift som sier at alle utleieboliger må dokumentere radonnivå i forhold til grenseverdier, tiltaksgrense 100 Bq/m3 og maksimumsgrense 200 Bq/m3.

Hva betyr dette? Som utleier har du ikke lov til å påføre leietaker helserisiko. Det er ingen unnskyldning at du ikke har målt radongass i utleieboligen. Leietaker har krav til å se dokumentasjon på radonkonsentrasjonen (mengden radongass) i boligen, eller kreve at en radonmåling blir utført.

Vil du vite mer om radon, målinger og tiltak se Strålevernets nettsider: