Valerie Bellecs bilde

Valerie Bellec

Forsker
Telefon: 73904276
Henning Jensens bilde

Henning Jensen

Forsker
Telefon: 73904305
Markus Diesings bilde

Markus Diesing

Forsker
Telefon: +47 73 90 43 09
Liv Plassens bilde

Liv Plassen

Forsker
Telefon: 73904248

På tokt fra Tromsø til Træna

FF «G.O. Sars» av Bergen er skipet som ble brukt under årets andre Mareano-tokt. Foto: Erlend Astad Lorentzen/Havforskningsinstituttet
Årets andre og siste Mareano-tokt med FF «G.O. Sars» er avsluttet. Vi summerer opp seilasen fra Tromsø og sørover til Træna og Sklinna, med en titt på forskernes toktdagbøker.

20. juli 2020: «Etter en rolig seilas innaskjærs fra Tromsø og gjennom Tjeldsundet, møtte vi tunge dønninger og en aldri så liten kuling i Vestfjorden. Etter ett døgns seilas og stor aktivitet om bord med tilrigging av en stor mengde utstyr, ankom vi Trænadjupet lørdag.»

Toktdagbok

Et hundretalls lokaliteter er prøvetatt og videfilmet under toktet på kontinentalsokkelen utenfor Nordland og Trøndelag.

24. juli 2020: «Transitten fra Tromsø til Trænadjupet i Norskehavet tok cirka 24 timer. Når FF «G.O. Sars» går i transitt, starter geologene det kraftige ekkoloddet Topas for å se hva slags bunn vi passerer. Topas viser sedimentlagene under sjøbunnen.»

Toktdagbok

Sjøtreet Paragorgia arborea. Til høyre en rødlig risengrynkorall, og den kritthvite og revbyggende øyekorallen. Sjøtreet tilhører hornkorallene og kan bli flere hundre år gammelt. Videofoto: Mareano

29. juli 2020: «Bli med til den velkjente fiskebanken Trænabanken – og den pussige formasjonen Hesteskoen, dannet under siste istid, som har en 350 meter dyp grop.»

Toktdagbok

31. juli: «Endelig kom sommervarmen til forskningsfartøyet «G.O. Sars» og Sklinnabanken. 16-17 grader, vindstille og utekaffe på femte dekk. Flotte dager, selv om arbeidet om bord – med oljehyre, hjelm og støvler med vernetå – pågår døgnet rundt.»

Toktdagbok

Arter som graver huler trives best i finkornige bunnsedimenter. Bildet fra 230 meters dyp på Trænabanken viser sjøkrepsen Nephrops norvegicus, som nettopp har tatt seg forsiktig ut av sin utgravde hule. Videofoto: Mareano