Fredrik Høgaass bilde

Fredrik Høgaas

Forsker
Telefon: 73904316

På jakt etter spor av istid og flom

NGU kartlegger kvartærgeologien i Gudbrandsdalen. Her utsyn over Kvam.
NGU har ansvaret for den kvartærgeologiske kartleggingen av Norge. Dette innebærer å få oversikt over løsmasser og yngre geologiske spor som kan knyttes til perioden kvartær (siste ~2,5 millioner år).

Her forteller forsker Fredrik Høgaas om kartlegging på kartblad Vinstra i Gudbrandsdalen, et område som historisk sett har vært rammet av mange og store flommer.

Tydelige spor

Dette er merkbart i store deler av dalen, hvor vi ser tydelige spor etter masse-bevegelser i dalsidene ned mot Lågen.

Et kartblad er ca. 700 kvadratkilometer stort og kartleggingen vil derfor foregå over 2-4 år før et produkt er ferdigstilt.

I presentasjonen nedenfor kan du se noe av det vi har oppdaget i prosjektet så langt. Klikk på bildet, sett presentasjonen i fullskjerm-versjon, og få en innføring i hva en geolog leter etter - og finner.

Klikk på bildet for å få opp presentasjonen.
Klikk på bildet for å få opp presentasjonen.