Ane Bang-Kittilsens bilde

Ane Bang-Kittilsen

Senioringeniør
Telefon: (+47) 73904142

Minecraft og geologi

Minecraft på Ipad har blitt populært i hele verden. Det kan bli en viktig plattform for å kommunisere geologi i fremtiden.
Barna mine spiller Minecraft. Den svenske spillfarsotten engasjerer gutter og jenter over hele verden. Nå finnes en geologi-versjon.

Det svenskproduserte spillet Minecraft har vunnet en rekke priser og hadde i 2014 solgt over 60 millioner kopier. Sveriges geologiska undersökning, SGU, utvikler sin versjon med rikere og mer realistisk geologi. Her når de fram til brukerne der de er. Vi skulle gjerne hatt like brukervennlige verktøy for formidling av geologien i Norge i 3D. Vi mangler foreløpig både kartdata og programvare.

Mining

Det var vennene som fikk mine barn i gang, men de var raskt selvgående. De oppretter brukere, "miner", reiser byggverk og samarbeider om bygging i hverandres verdener.

Grafikken i spillet er langt fra estetisk: Den er heller hakkete og rar – alt er bygd av mønstrede kuber (voksler), med de begrensninger det gir. Brukervennligheten er til gjengjeld på topp – du både beveger deg, bygger og river ned med kun to fingre på iPaden. Ikke én gang har de spurt voksne om hjelp.

Fra mitt ståsted som geograf, tenker jeg at barna med dette også øver på romlige ferdigheter. De bygger og memorerer innganger, ganger og rom over mange etasjer. Med de romlige evnene de utvikler med dette, hva vil de lage og forvente av avanserte visualiseringer og kart når de blir voksne?

Minecraft med "ekte" data?

Minecraft fasinerer også voksne. Kartverket har gjort hele Norges topografi tilgjengelig for import i Minecraft. Danskene har også tilrettelagt geologiske kart for spillet.

SGU har nå lansert sin egen versjon av Minecraft i beta-versjon som de kaller BetterGeo, basert på modifikasjoner av det opprinnelige, en såkalt mod. Den inneholder flere typer bergarter, som du kan foredle for å få råstoffer du bruker i tilvirkning og bygging. De gjør det for å øke forståelsen og kunnskapen om geologi.

Lærerik lekestund foran dataskjermen.
Det var litt plunder å gå over fra den enklere Minecraft-appen til å få installert BetterGeo, men så åpner det til gjengjeld for mye ny og spennende funksjonalitet.

Et stykke igjen

Vi skulle hatt et Minecraft for å kommunisere virkelighetens geologi. Et brukervennlig verktøy som både eksperter og beslutningstakere bruker, for blant annet å sikre oss mot geologiske farer og verne om utnyttbare ressurser i grunnen, som vann, mineraler og byggeråstoffer. Det gjenstår imidlertid et stor stykke arbeid før vi kan tilby standard geologiske kart i 3D og det mangler et standard verktøy hos brukere å levere modellene til.

Vi har noen utfordringer. Geologien er heterogen og for det meste usynlig. Linjene mellom ulike geologiske fenomener er sjelden like skarpe eller synlige som grensen mot en vei eller bygning. Den kan i motsetning til topografien ikke kartlegges bare fra flybilder eller laser, men må tolkes ut i fra blant annet boringer, seismikk og radar.

Vi trenger i de fleste områder både mer data og mer detaljerte tolkninger og avledninger for å lage så gode 3D-modeller at de kan brukes for eksempel i arealplanlegging i våre største byer.

På NGU har vi stort fokus på 3D innen de fleste fagområdene. Arbeidet med å få på plass standardiserte metoder, data og tolkninger til modellene, og også en infrastruktur slik at de enkelt er tilgjengelige for videre bruk, er startet.

Til slutt: Vi ønsker et Minecraft for forvaltningen med kunnskapen vi trenger for å ta gode beslutninger, med rom for vår geologi i 3D. Gjerne like intuitivt og brukervennlig.

Jeg ser fram til å se hva vi skal få til med økt bruk av 3D, for ikke å snakke om hva neste generasjoner vil prøve å få til, som er så godt vant fra spillverdenen.

 

Video: Sveriges geologiske undersøkelse har allerede lagt inn geologiske data i Minecraft.