Ane K. Engviks bilde

Ane K. Engvik

Forsker
Telefon: (+47) 73904268
Joya Tetreaults bilde

Joya Tetreault

Forsker
Telefon: 73904237
Johannes Jakobs bilde

Johannes Jakob

Forsker
Telefon: 73904473

Kartlegger Kristiansund

På kartlegging blant Vestlandets gneiser. Foto: Ane K. Engvik
Vi kartlegger Kristiansund! NGU prioriterer større byområder i kartleggingen av norsk berggrunn og vi er nå i gang med å kartlegge Kristiansund, og naboøyene Frei og Tustna.

Kristiansund er et regionsentrum med høy befolkningstetthet og stor aktivitet innen veiutbygning, oljeindustri, fiske, havbruk, energi, transport og turisme. Vi bidrar med geologi for samfunnet og kunnskap for framtida.

Med feltarbeid til fots, med bil, langs vei, med båt og til topps, går arbeidet unna når vestlandsværet er godt.

Kartlegging

For å kunne sammenstille og tegne gode berggrunnskart, trenger vi også å forstå skorpeutviklingen. Derfor er bearbeiding av feltdata og prøvemateriale viktig for å løse sammenhengen mellom bergartene vi registrerer i felt og dannelsen av berggrunnen. 

Kristiansund-området består av gamle gneiser dannet og omdannet dypt nede i jordskorpen for hundrevis og tusenvis av millioner år siden. Store tektoniske spørsmål kan løses hvis vi klarer å forstå strukturene, metamorfosen – altså omdanningen - og alderen på bergartene dannet dypt i jordskorpen. 

I den markante Møre-Trøndelag forkastningssonen, som strekker seg langs Trondheimsleia og videre sørvestover mot Sunnmøre, har bevegelser i jordskorpa og forkastningsaktivitet bidratt til å løfte bergarter opp mot overflaten. 

Formidling

Kartleggingen skjer også i en viktig grensesone mellom det sørlige og sentrale Norge, og vil bidra til å harmonisere beskrivelsen av Norges geologi. NGUs innsamlede geofysiske datasett og maringeologi i kystsonen er viktig for sammenstillingen av berggrunnskartene. 

I de gamle gneisene finner vi innimellom spesielt flotte bergarter og strukturer - geologi som er fascinerende å se på, men som også egner seg godt til formidling av geologi. Derfor bidrar vi også til NGUs database for geologisk arv, og i satsningen på geologisk mangfold.

Noen ganger er geologien påfallende – ytterst mot havet i Kristiansunds Folkepark kutter en stor lyserosa åre tvers gjennom de mørke svabergene. Foto: Ane K. Engvik

Stein brukes til industri og kultur – ytterst i Hustadvikas havgap finner vi monumentet «Stille rom» etter Irmaforliset under 2. verdenskrig. Her er blokker saget ut av berget, løftet opp og står til minne om de to båtene som ble senket denne dagen i februar 1944. Foto: Ane K. Engvik

Sprekkesoner i berggrunnen danner de beste havnene på Vestlandet – bildet er fra fiskeværet Sveggen på Averøy.